تاثیر زعفران در درمان بیماران افسرده سر پایی همانند تاثیر داروی ضد افسردگی (ایمی پرآمین) است.محققان در یک بررسی برای مقایسه اثر زعفران و ایمی پرآمین مشاهده کردند هر دو دارای اثر یکسانی بر روی بیماران افسرده سر پایی می باشند. بنابر نتایج این پژوهش، یکی از مهمترین عوارض جانبی و علایم مسمومیت با زعفران، خونریزی های غیر طبیعی است.با توجه به این مطالعه زعفران با دوز ۳۰ میلی گرم در روز اثرات ضد افسردگی قابل توجهی دارد.

نوشته شده توسط mozhgan در چهارشنبه ۱ فروردین۱۳۸۶ |